Zaměřujeme se především na demolice objektů (rodinné domy, činžovní domy, garáže a drobné stavby) a bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch.

Specializujeme se na vrtání a řezání železobetonu/betonu, řezání komunikací, dálnic ( dilatační spáry ).
Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně.
Disponujeme moderní technikou potřebnou pro demolice, třídění stavebního odpadu i finální zpracování druhotných surovin.
Veškerý odpad likvidujeme na skládkách k tomu určeným a recyklačních místech. Na nakládku a odvoz používáme svou mechanizaci a dopravu.
Pro tyto práce používáme výhradně diamantové nástroje od evropských dodavatelů.

Pro realizaci prací je vhodné navštívit stavbu, kde se činnost bude konat nebo přiložit projektovou dokumentaci a fotky. Navrhneme optimální řešení s cenovou nabídkou.

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter