V oblasti inženýrských sítí provádíme kompletní výstavbu včetně finální úprav povrchů.

Inženýrskou činnost včetně veřejně – právního projednání
Veškeré zemní prace spojené s výstavbou inženýrských sítí
Pokládku a montáž středotlakých a nízkotlakých plynovodů
Pokládku a montáž vodovodních řádů včetně obslužných objektů
Provádění kanalyzačních řádů gravitačních a výtlačných
Čistírny odpadních vod a čerpací stanice
Realizaci překládek inženýrských sítí
Vyhotovení geodetického zaměření
Provádění zádlažeb a povrchů (parkovací plochy, chodníky, komunikace)

V oblasti zemních a stavebních prací nabízíme:

 • veškeré zemní práce minirýpadlem
 • terénní úpravy pozemků minirýpadlem
 • výkopové práce minirýpadlem (základy plotů, zahradních domků, pergol, drenážní rýhy)
 • hloubení jezírek, bazénů, jímek a čističek pomocí minirýpadla
 • technické rekultivace pozemků minirýpadlem (odvodnění, meliorace, skrývka zemin)
 • výkopy a odstraňování pařezů z pozemků minirýpadlem
 • převoz materiálů minidumperem
 • drobné specializované stavební práce – např. stavba oplocení pozemků, stavba palisád apod.
 • vrtání děr půdním vrtákem
 • příprava podloží, hutnění a rovnání podkladu pro dlažbu
 • pokládka dlažby a obrubníků
 • úklidové práce po stavebních pracích
 • další práce dle potřeb zákazníka

Voda, elektřina, plyn, odpady, telekomunikační vedení, neboli inženýrské sítě. Většinu z nich potřebuje stavebník ke stavbě rodinného domu. Jestliže zakoupíte pozemek tzv. na zelené louce, který inženýrské sítě nemá, čeká vás jejich vybudování.

Napište hledanou frázi a stiskněte Enter